STT KHU VỰC GIAO GAS NHANH ĐIỆN THOẠI GỌI GAS
1 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 1 0836.400.400
2 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 2 0836.400.400
3 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 3 0836.400.400
4 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 4 0836.400.400
5 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 5 0836.400.400
6 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 6 0836.400.400
7 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 7 0836.400.400
8 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 8 0836.400.400
9 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 9 0836.400.400
10 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 10 0836.400.400
11 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 11 0836.400.400
12 Đại lý Gas Bình Minh – Quận 12 0836.400.400
13 Đại lý Gas Bình Minh – Huyện Bình Chánh 0836.400.400
14 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Tân Phú 0836.400.400
15 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Bình Tân 0836.400.400
16 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Gò Vấp 0836.400.400
17 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Hóc Môn 0836.400.400
18 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Thủ Đức 0836.400.400
19 Đại lý Gas Bình Minh – Huyện Củ Chi 0836.400.400
20 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Bình Thạnh 0836.400.400
21 Đại lý Gas Bình Minh – Quận Phú Nhuận 0836.400.400